தொடர்பு படிவம்

Association Panmilar

Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne

secretariat[at]panmilar.ch

077 410 20 24
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
De 9h à 12h

இந்தப் படிவத்தை அனுப்பிய பிறகு, உங்கள் மொழியில் ஒரு சமூக மொழிபெயர்ப்பாளர் உங்களைத் தொடர்புகொள்வார். உங்கள் தகவல்களுக்கு நன்றி மற்றும் விரைவில் சந்திப்போம்!