پیشنهادات ما

جلسات اماده سازی تولد

جلسات اماده سازی تولد انجمن Panmilar جمعی و چند زبانه است. انها برای والدین غیر فرانسوی زبان اینده که در کانتون وود زندگی می کنند در نظر گرفته شده است. جلسات اماده سازی تولد انجمن Panmilar جمعی و چند زبانه است.

  • بارداری و زایمان
  • شیردهی و مراقبت از نوزاد
  • والد بودن و شبکه‌های بهداشتی

این جلسات توسط ماماها (قابله ها) در لوزان، ایوردون، پایرن، ٔ ا گل و ویوی تشکیل، و توسط مترجمان ترجمه میشوند. انها در لوزان، Yverdon، Payerne، Aigle، Vevey، Clarens، Renens و Nyon برگزار می شوند.

هزینه این جلسات را بیمه درمانی(LAMal) ، و کانتون وو Canton de Vaud می‌پردازد. خانواده‌هایی‌ که مایل باشند، میتوانند به این انجمن به طور اهدا کمک مالی کنند.

در مورد تاریخ های جلسات آینده در منطقه خود مطلع شوید!

Yverdon

Avenue des Bains 12, 1400 Yverdon-les-Bains

Payerne

Rue du Chemin Neuf 12, 1530 Payerne

Lausanne

Rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne

Renens

Avenue des Censuy 5, 1020 Renens

Vevey

Rue de l’Union 24, 1800 Vevey

Clarens

Rue de Jaman 8, 1815 Clarens

Aigle

Place du centenaire 3, 1860 Aigle

Nyon

Rue des Marchandises 17, 1260 Nyon

بازدید در منزل پس از زایمان

علاوه بر آماده سازی برای زایمان انجمن Panmilar پان میلار به والدینی که زبان مادری آنها فرانسوی نیست، پس از زایمان، بازدیدهای خانگی را ارائه می دهد. آنها توسط یک ماما (قابله) ارائه شده و توسط یک مترجم ترجمه می شوند.

این جلسات به خانواده ها این امکان را می دهد که از حمایت فردی به زبان خود بهره مند شوند تا از نوزاد خود در بهترین شرایط ممکن استقبال کنند آنها تحت پوشش بیمه درمانی (LAMal) و کانتون وو هستند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید!